PAS

Planul de actiune al scolii

Planul de actiune al scolii 2020

Planul de Acțiune al Scolii de la Colegiul Economic “Maria Teiuleanu”, Pitești, jud. Argeș a fost conceput pornind de la scopurile şi obiectivele generale ale idealului educaţional cuprins în legislaţia în vigoare, în concordanţă cu noua opţiune didactică legată de schimbările de tip economic şi social, în plan naţional şi european care influenţează şcoala astăzi.

Proiectul acţionează în direcţia îmbunătăţirii calităţii actului didactic, a adaptării ofertei educaţionale în concordanţă cu cererea de pe piaţă şi a bazei materiale a şcolii, astfel încât elevii să devină beneficiarii unui învăţământ care să corespundă idealului educaţional românesc şi valorilor europene.

Poate fi descarcat de aici