Toate anunturile Anunturi de interes public Anunturi de interes general

Comisia de mobilitate din data de 20.02.2023

Admin | 2/21/2023 10:23:00 AM|Conditii specifice pentru ocuparea posturilor_catedrelorvacante.pdfANUNȚ

Admin | 9/22/2022 2:00:00 AM|Colegiul Economic "Maria Teiuleanu" Pitești organizează în data de 20.10.2022,  ora 12.30,
la sediul din localitatea Piteşti, str.Teiuleanu, nr.1, tel.0348/430054, licitaţie publică deschisă cu strigare,
pentru închirierea sălii de sport, în vederea desfăşurării unor jocuri şi activităţi sportive.

 Termenul limită de depunere a ofertelor este: 17.10.2022, ora 15.00.

          Data şedinţei de deschidere a ofertelor: 20.10.2022, ora 12.30.

 Caietul de sarcini se ridică de la sediu între orele 09.00-15.00, începând cu data de 28.09.2022.