Istoric

Dezvoltarea economica a orasului Pitesti, a impus la sfârsitul secolului al XIX-lea primele încercari de înfiintare a unei scoli comerciale, deoarece scolarizarea la Ploiesti, Bucuresti sau Craiova era prea costisitoare. Acest lucru a determinat înfiintarea la Pitesti în 17 septembrie 1899 a unei scoli particulare de comert. În rândul initiatorilor intrau un grup de profesori ai liceului local I.C. Bratianu, câtiva absolventi de scoala comerciala legati de activitatea economica a orasului si câteva persoane de vaza din localitate.

Scoala a primit la înfiintare importante subventii de la Ministerul Instructiunii Publice, Casa Scoalelor, Primarie si Camera de Comert pentru îmbunatatirea bazei materiale a scolii si procurarea materialului didactic. Primul local al scolii, ridicat în 1882, a fost oferit de catre Camera de Comert si Industrie, iar cel de-al doilea de catre familia Ion, Maria si Constantin Teiuleanu. Din spusele fostilor elevi rezulta ca profesorii erau adevarate modele de comportament si punctualitate care, desi faceau parte din diferite partide politice, la clasa faceu o singura politica: politica scolara. Înca de la înfiintare practica elevilor s-a desfasurat la diferite magazine din oras, banci, intreprinderi industriale sau comerciale. Scoala si-a întrerupt activitatea în anul 1955, începând cu anul 1966 scoala comerciala reânfiintându-se sub denumirea de Liceu Economic, cu durata studiilor de 4 ani la învatamânt de zi si de 5 ani la cel seral si fara frecventa, având profilurile comert-merceologie, planificare, contabilitate si statistica. În 1970, îsi reîncepe activitatea si Scoala Profesionala Comerciala cu durata cursurilor de la 3 luni la doi ani, în vederea pregatirii lucratorilor comerciali si din alimentatia publica: vânzatori, ospatari, bucatari, cofetari.

Profesorii care au functionat în aceasta perioada s-au distins prin rezultate foarte bune în munca la catedra, ca îndrumatori ai elevilor la olimpiadele scolare sau activitatile artistice cât si ca autori de manuale scolare, articole publicate în presa locala si participari la sesiuni de comunicari stiintifice. Grupul Scolar Tehnologic Economic Administrativ “Maria Teiuleanu” încurajeaza promovarea valorilor umane si profesionale prin formarea unor specialisti de înalta tinuta intelectuala, cu o cultura economica solida si o pregatire de specialitate care le confera competenta sa activeze cu eficacitate în economia de piata, fiind singurul liceu cu acest profil din judet.

Profilurile de specializare ofera absolventilor posibilitatea de a se angaja în întreprinderi din diverse sectoare economice si de a se adapta rapid la mutatiile structurale ale cererii de specialisti în prezent si în perspectiva. În primii ani, clasele a IX-a si a X-a, elevii urmeaza o pregatire economica pe un profil larg, iar pe ultimii doi ani îsi aprofundeaza cunostintele acumulate pe trasee si grupuri de discipline optionale.

„Maria Teiuleanu” Economic Highschool, one of the most representative schools for the city’s life, has its origin in the former century, being the only commercial highschool in Arges country. Over 1260 students aged 14-18 study in 22 halls, 17 laboratories, 3 computer labs, hasing access to the Internet. Along the years aur higschool has continuously upgraded and modernized the educational process.The carrying out of the educational process is ensured by a teaching staff consisting of 75 members. The main form of tention is full-time courses (4 years) in the following departments:finance-accounting, tourism, trade, public service, mathematics and computer studies. Another form of tention is the vocational education, full-time courses (3 years) getting remarkable results in training students for jobs like:cooks, waiters, traders, public service department assistants. The teaching staff train their students to take part in contests between schools and in many other social-cultural activities to attend conferences on scientific and cultural subjects. They also organize debates and meetings on various topic alongside with other artistic activities. Having in mind the proposition ,, Together let us take up the challenge to tie up new partenerships” would be grateful to you for contacting us for a better exchange and for a better work together.