Baza materiala

Baza materiala

Colegiul Economic “Maria Teiuleanu” din Pitesti functioneaza in doua localuri, în strada Teiuleanu nr. 1 si B-dul Eroilor nr. 26-28

LOCAL TEIULEANU

Program de functionare:

12 ore /zi; – 5 zile /saptamana;

Cursuri elevi :

– clasele a-IX-a dupa amiaza – 14ºº -20ºº 198 elevi
– clasele a-XII-a dimineata – 8ºº -14ºº 212 elevi

2. Descrierea obiectivului:

Unitate scolara care are in administrare urmatoarele bunuri mobile – constructii si teren, situate in municipiul Pitesti, Str. Teiuleanu 1:
Cladire liceu – 1881 m² (suprafata construita 602 m², cu regim de inaltime S+P+E si centrala termica cu regim de inaltime parter, suprafata construita de 20 m²)
Gard beton cu porti metalice liceu
Suprafata totala a terenului este de 1537
Amplasamentul este situat în intravilanul municipiului Pitesti, în zona centrala, UTR1.
Accesul pietonal, cat si cel carosabil este asigurat din str. Teiuleanu cat si din aleea de acces dinspre B-dul I.C. Bratianu.

Vecinatatile terenului sunt:
– la nord –est Hotel Cara
– la sud –est Hotel Cara
– la sud –vest str. Teiuleanu
– la nord – vest – domeniul public (alee acces bloc 48)

3.Structura unitatii:

Corpul A – scoala:

Demisol: – Biblioteca 64,95 m²
– Secretariat si contabilitate -73 m²
– Arhiva – 19 m²
– Cabinet calitate – 17,64
– Cabinet medical 16,05 m²
– Firme de exercitiu 29,8 m²
– Laborator informatica 56 m²
– Atelier 6 m²
– Cabinet psihologie 12 m²
– Sala de clasa – 40 m²
– Sala de gimnastica – 53 m²
– Grup sanitar elevi 14 m²
– Hol 65,30 m² + 64,12 m²
– Casa scarii elevi 12,64 m²
– Casa scarii profesori 14,17 m²

Parter : – 4 sali de clasa P1 64,95m², P2 73 m², P3 53 m², P4 40 m²
– Cancelarie 56 m²
– Cabinet director si cabinet director adjunct 45,85 m²
– Cabinet 27,29 m²
– Cabinet etnofolclor – 18,33 m²
– Grup sanitar profesori 5 m²
– Grup sanitar elevi 14 m²
– Hol 65,30 m² + 64,12 m²
– Casa scarii elevi 12,64
– Casa scarii profesori 14,17 m²

Etaj 1 : – 4 sali de clasa E1 Sala de festivitati 64,95m², E2 73 m², E3 45,85 m², E4 56 m², E5 53 m², E6 40 m²
– Cabinet limbi moderne 27,29 m²
– Cabinet limba romana – 18,33 m²
– Vestiar 5 m²
– Grup sanitar elevi 14 m²
– Hol 65,30 m² + 64,12 m²
– Casa scarii elevi 12,64
– Casa scarii profesori 14,17 m²

LOCAL EROILOR

1. Program de functionare

8 ore /zi; – 5 zile /saptamana;

Cursuri elevi :

– clasele a-X-a dimineata – 8,30 -14,30 – 198 elevi
– clasele a-XI-a dimineata – 8,30 -14,30 – 242 elevi

2. Descrierea obiectivului: unitate scolara care are in administrare urmatoarele bunuri mobile – constructii si teren, situate in municipiul Pitesti, b-dul Eroilor nr.4-6:

– corp C1 – scoala (suprafata construita 789,48 m², suprafata defasurata 2368,44 m²)
– corp C4 – laboratoare informatica (suprafata construita 613,68 m², suprafata defasurata 1227,36 m²)
– corp C7 – sala de sport (suprafata construita 340,8 m²)
– camin scolar

3. Structura unitatii:

>Corpul C1 – scoala:

Parter:

– 5 sali de clasa 51, 76 m² fiecare
– cancelarie 52 m²
– 2 sali cabinet director – 11.97 m² ?i 16,95 m²
– 1 sala calitate – 15,76 m²
– 1 cabinet – 33,93 m²
– Casa scarii elevi – 38,53 m²
– Casa scarii profesori – 32,13 m²
– Holuri – 125,78 m²
– Grupuri sanitare elevi 33,92 m² (este amenajat grup sanitar pentru persoane cu dizabilitati)
– Grupuri sanitare profesori 12 m²

Etaj 1 :

– 6 sali de clasa 51, 76 m² fiecare
– Laborator 67,23 m²
– Cabinet – 16,66
– atelier mecanic 24,21
– camera femei de serviciu – 16,20 m²
– magazie – 24,21 m²
– Casa scarii elevi – 32,13 m²
– Casa scarii profesori – 32,13 m²
– Holuri – 104,76 m²

Etaj 2 :

– 5 sali de clasa 51, 76 m² fiecare
– laborator management 67,23 m²
– 2 cabinete – 17,25 si 16,66 m²
– Cabinet medical – 16,36 m²
– sala limbi moderne 1 – 51,76 m²
– sala limbi moderne 2 – 33,93 m²
– sala limbi moderne 3 – 16,20 m²
– depozit carte – 11,02 m²
– Casa scarii elevi – 32,13 m²
– Casa scarii profesori – 32,13 m²
– Holuri – 104,76 m²

Corp C4 – Etaj 1

Laboratoare informatica (suprafata construita 613,68 m², suprafata defasurata 613,68 m²)

– Laborator informatica 1 – 72 m²
– Laborator informatica 2 – 77,20 m²
– Cabinet informatician – 17,16 m²
– Grupuri sanitare – 18,25 m²
– Sala curs – 49,22 m² (de amenajat)
– Sala curs – 49,62 m² (de amenajat)
– Laborator – 106,58 m² (de amenajat)
– Sala curs – 78,48 m² (de amenajat)

Parter

– intrare principala
– hol – 10,29 m²

De amenajat pe viitor:

Parter: sala de festivitati – 159,27 m² , sala curs – 78,84 m², sala curs – 80,75 m², sala curs – 56,08 m², sala curs – 62,43 m², hol 9,31 , grupuri sanitare.

Corp C7

– sala de sport (suprafata construita 340,8 m²)
– sala de sport 231 m²
– vestiar fete, vestiar baieti – 28,32 m²
– grupuri sanitare – 3,79 m² x 2
– hol 15,93 m²

Etaj:

– cabinet profesori educatie fizica 18,29 m²
– sala de forta – 28,32 m²
– hol 14,75 m²

4. In cadrul unitatii isi desfasoara activitatea urmatorul personal:

– cadre didactice – 55 persoane
– cadre didactice auxiliare – 5 persoane
– personal nedidactic – 8 persoane;

DOTARI

Salile de clasa sunt dotate cu mobilier neoset (achizitionat în ultimii ani) adecvat procesului de învatamânt. Cabinetele si birourile sunt dotate cu dulapuri multifunctionale (achizitionate în anii 2006 – 2009) pentru specificul fiecarui cabinet în parte si calculatoare de ultima generatie.. Cabinetul de estetica si igiena corporala, laboratorul de alimentatie publica, laboratoarele de informatica, cabinetul firmelor de exercitiu sunt dotate corespunzator, pentru desfasurarea în bune conditii a procesului instructiv educativ. Biblioteca Colegiului Economic „ Maria Teiuleanu” Pitesti este parte integrata a procesului de instruire, formare si educare. Are caracter enciclopedic, raspunzând cerintelor de informare, documentare, lectura si recreere ale elevilor, cadrelor didactice, auxiliare si nedidactice din scoala.