Toate anunturile Anunturi de interes public Anunturi de interes general


BURSE ŞCOLARE 2023-2024

Admin | 9/19/2023 11:18:00 AM|ANUNT BURSE ŞCOLARE 2023-2024.pdf

Dosarele pentru acordarea burselor școlare se pot depune până la data de 29 Septembrie 2023.
Bursele școlare se acordă conform legislației în vigoare, respectiv;

  • Legea Învățământului nr. 198/2023 cu referatul de aprobare nr.960/2023;
  • Ordinul Administrației Publice Centrale nr.6238/2023.

Elevii din învățământul preuniversitar de stat beneficiază de următoarele tipuri de burse:ANUNȚ FESTIVITATE DE ÎNCEPUT DE AN ȘCOLAR 2023-2024

Admin | 9/6/2023 11:29:00 AM|Dragi colegi, elevi și părinți,

Festivitatea de deschidere a anului școlar 2023-2024, se va desfășura LUNI, 11 SEPTEMBRIE 2023, ORA 09:45, în sediul din Bulevardul Eroilor Nr.26-28 pentru toate clasele.

Vă așteptăm cu drag!

 SUCCES ÎN NOUL AN ȘCOLAR!Situație efective elevi an școlar 2023-2024

Admin | 9/6/2023 11:18:00 AM|Clasele a IX-a LICEU 

Clasele a IX-a PROFESIONALA 

Clasele a X-a LICEU 

Clasele a X-a PROFESIONALA 

Clasele a XI-a LICEU 

Clasele a XI-a PROFESIONALA 

Clasele a XII-a LICEU 

Clasa a XI-a SERAL

Clasele a XII-a SERAL

Anul II POSTLICEALExamen diferente an scolar 2023-2024

Admin | 8/29/2023 9:02:00 AM|Examen diferente an scolar 2023-2024.pdfDOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE ELEVI ÎN CLASA a-IX-a ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

Admin | 7/18/2023 11:31:00 AM|Pentru anul şcolar 2023 - 2024, înscrierea la unitatea noastră școlară a elevilor admiși la învățământul liceal, se efectuează pe baza următoarelor acte:

             Cerere înscriere tip ( declarația privind preluarea datelor personale);

             Copie certificat de naştere elev;

             Copie cartea  de identitate elev;

             Copie carte  de identitate părinți/ susținători legali;

             Adeverinţă din care să reiasă notele obținute la fiecare probă, media obținută la testele naţionale și media de admitere(în original);

             Foaia matricolă pentru clasele a-V-a - a-VIII-a (în original) ;

             Copie diplomă absolvire învățământ gimnazial;

             Fişă medicală (în original);;

             Dosar plic 

Dosarul de înscriere cu toate documentele menționate mai sus, trebuie depus la secretariatul Colegiului Economic ”Maria Teiuleanu”, din strada Teiuleanu, nr. 1, Municipiul Pitești, Jud. Argeș

în perioada 20 - 25 iulie 2023(doar zilele lucrătoare),  între orele  9°° – 15°°