Toate anunturile Anunturi de interes public Anunturi de interes general


Situație efective elevi an școlar 2023-2024

Admin | 9/6/2023 11:18:00 AM|Clasele a IX-a LICEU 

Clasele a IX-a PROFESIONALA 

Clasele a X-a LICEU 

Clasele a X-a PROFESIONALA 

Clasele a XI-a LICEU 

Clasele a XI-a PROFESIONALA 

Clasele a XII-a LICEU 

Clasa a XI-a SERAL

Clasele a XII-a SERAL

Anul II POSTLICEALExamen diferente an scolar 2023-2024

Admin | 8/29/2023 9:02:00 AM|Examen diferente an scolar 2023-2024.pdfDOCUMENTE NECESARE ÎNSCRIERE ELEVI ÎN CLASA a-IX-a ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL

Admin | 7/18/2023 11:31:00 AM|Pentru anul şcolar 2023 - 2024, înscrierea la unitatea noastră școlară a elevilor admiși la învățământul liceal, se efectuează pe baza următoarelor acte:

             Cerere înscriere tip ( declarația privind preluarea datelor personale);

             Copie certificat de naştere elev;

             Copie cartea  de identitate elev;

             Copie carte  de identitate părinți/ susținători legali;

             Adeverinţă din care să reiasă notele obținute la fiecare probă, media obținută la testele naţionale și media de admitere(în original);

             Foaia matricolă pentru clasele a-V-a - a-VIII-a (în original) ;

             Copie diplomă absolvire învățământ gimnazial;

             Fişă medicală (în original);;

             Dosar plic 

Dosarul de înscriere cu toate documentele menționate mai sus, trebuie depus la secretariatul Colegiului Economic ”Maria Teiuleanu”, din strada Teiuleanu, nr. 1, Municipiul Pitești, Jud. Argeș

în perioada 20 - 25 iulie 2023(doar zilele lucrătoare),  între orele  9°° – 15°°Candidați admiși învățământ profesional an școlar 2023-2024

Admin | 7/10/2023 10:13:00 AM|Pentru anul şcolar 2023-2024, înscrierea la unitatea noastră școlară a elevilor admiși la învățământul profesional, se efectuează pe baza următoarelor acte:

Cerere înscriere tip ( declarația privind preluarea datelor personale);

Copie certificat de naştere elev;

Copie cartea  de identitate elev;

Copie carte  de identitate părinți/ susținători legali; 

Adeverinţă din care să reiasă notele obținute la fiecare probă, media obținută la testele naţionale și media de admitere(în original);

Foaia matricolă pentru clasele a-V-a - a-VIII-a (în original) ;

Copie diplomă absolvire învățământ gimnazial;

Fişa medicală (în original);;

Dosar plic

Dosarul de înscriere cu toate documentele menționate mai sus, trebuie depus la secretariatul 

Colegiului Economic ”Maria Teiuleanu”, din strada Teiuleanu, nr. 1, Municipiul Pitești, Jud. Argeș

în perioada 17 - 18 iulie 2023,  între orele 9°° – 14°°.

Candidati_admisi_profesionala_2023-2024.pdfInformații transferuri an școlar 2023-2024

Admin | 6/22/2023 3:35:00 PM|ANUNT TRANSFERURI 2023 .pdf